O nama

Luka Pula d.o.o.

Područje Slobodne zone luke Pula nalazi se na lučkom području luke Pula u akvatoriju južnog dijela pulske luke i obuhvaća kopneni i morski dio ukupne površine 38.479 m².

Luka Pula d.o.o., Društvo je osnovano Društvenim ugovorom osnivača dana 23. prosinca 1999. godine. Od 1999 godine do danas Luka Pula uspješno djeluje na području našeg gradaa vlasnici društva su: Grad Pula-Pola (62,48%), Vodovod Pula (12,38%), Pula Heculanea (9,13%), Pulapromet (0,34%), Grad Vodnjan- Dignano (5,04%), Općina Medulin (3,92%), Općina Ližnjan (2,24%), Općina Marčana (2,24%), Općina Barban (1,12%), Općina Svetvinčenat (0,56%) i Općina Fažana (0,56%).

Na području Luke Pula sa statusom luke otvorene za javni promet, obavljaju se djelatnosti prekrcaja i skladištenja tereta u pomorskom prometu.

Veliku većinu poslova obavljamo za potrebe Društva INA – gip odnosno osuguravamo logističku potporu aktivnostima proizvodnje prirodnog plina s plinskih polja lociranih u sjevernom Jadranu i dopremu plina na kopno ( plinovodom Ivana K – Pula ), s posebnim naglaskom na značenje svakodnevnog isplovljavanja / uplovljavanja najmanje triju opskrbnih brodova ( prijevoz posade off - shore platformi i osoblja izvođača radova, opreme, rezervnih dijelova, materijala itd. ).

Proizvedene količine čine 40 % domaće proizvodnje plina i izravno utječu na podmirenje godišnjih potreba za plinom na razini RH. Radi se,s jedne strane, o strateškom projektu za Republiku Hrvatske kojim se osigurava isporuka plina u plinski transportni sustav RH, dok se s druge strane radi o očuvanju duge lučke tradicije u Gradu Puli.

Kontinuiranim ulaganjem u modernizaciju opreme, Luka Pula danas je specijalizirano Društvo koje na nivou grada Pule i uže okolice pruža uslugu svojim radnim strojevima odnosno dizalicama i viličarima. Povezanošću sa drugim lukama i trenutnom angažiranošću Luke Pula na projektu širenja i modernizacije pozadinskog lučkog terminala na Škrljevu kojim se otvaraju realne opcije za povećanje prometa u Luci Rijeka, ” pokazujemo ” da smo kapacitirani za najzahtjevnije vrste poslova i tereta.

Preko naše prekrcajne luke u Štinjanu, izvozi se tehnički ( istarski ) kamen za zaštitu Venecijanske lagune. To je ujedno jedan od najpoznatijih svjetskih turističkih središta i pod cjelovitom zaštitom UNESCO–a.

OSTVARIMO SURADNJU

Potrebne su vam naše usluge ili imate prijedlog suradnje?

Kontaktirajte nas
Imate pitanja ili vam je potrebna pomoć? Stojimo vam na raspolaganju!